Privaatsuspoliitika

Veebipoe television.ee isikuandmete vastutav töötleja on Television OÜ, asukohaga Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Kesa tn 10, 76505, tel. +372 6462826 ja e-mail info@television.ee . Television OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Television OÜ (edaspidi: teenusepakkuja) kasutab Teilt teenuse kasutamiseks saadud andmeid anonüümselt ja ainult Teie ja Teenusepakkuja vahelise lepingu täitmise eesmärgil. Teenusepakkujale avaldatud telefoninumbrit ja/või e- maili aadressi kasutatakse vaid Teiega ühenduse võtmiseks teenuse kasutamisega seoses, ning makse menetlemiseks. Television.ee hindab kõrgelt Teie privaatsust, ning me ei kasuta makse sooritamise käigus kogutud isikuandmeid turunduslikes huvides, ega müü neid kolmandatele osapooltele.

Teenusepakkuja identifitseerib portaali kasutajaid ainult unikaalse koodi alusel ja krüpteeritud kujul, tagamaks Teile teenuse toimimine.

Lehel üldistatud statistika kogumiseks kasutatakse Facebook Pixel ja Google Analytics statistika tööriistu.

Sõltuvalt maksevahendajast edastatakse Teilt saadud andmed makse töötlemise eesmärgil sõltuvalt makseviisi valikust kas Maksekeskus AS-ile, Zlick-ile või Fientale (piletimüügiplatvorm). Need andmed jäävad Television.ee andmebaasi seitsmeks aastaks koos makse sooritamise ajaga. Andmeid säilitatakse nii eesmärgiga vajadusel sooritada rahatagastus kui ka julgeoleku ja turvalisuse, tellimuse töötlemise, kliendihalduse, finantstegevuse ja raamatupidamise jms eesmärkidel.

Makse sooritamise käigus  on Teil võimalik valida järgmiste andmete hulgast, mis Television.ee’le edastatakse

  • Telefoninumber
  • Email
  • Teenused ja nende maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
  • Makseandmed (kaardiandmed, arvelduskonto number)

Makse käigus kogutud andmeid ei kasutata turunduslike sõnumite saatmiseks. Neid võidakse kasutada selleks, et teavitada Teid olulistest, klienti puudutavatest muutustest portaalis (sealhulgas ka privaatsuspoliitika, kasutustingimuste või hinnapoliitika).

Ostuajaloo andmeid kasutatakse ostetud teenuste ülevaate statistika koostamiseks ja kliendieelistuste analüüsimiseks.

On oluline märkida, et kuna andmed, mille avaldate tehingu käigus, salvestatakse Teile teenuse pakkumiseks kasutatavate andmete andmebaasist rangelt eraldatult, võib meie klienditeenindus küsida võimaliku pretensiooni korral Teie telefoninumbrit või e-maili, mis on vajalik raha tagastuseks.

Kui Teil on küsimusi teenuse kasutamise eesmärgil teenusepakkujale kasutamiseks avaldatud andmete töötlemise osas, pöörduge Teenusepakkuja kasutajatoe poole, mille kontaktid on leitav alamlehelt “Kontakt”. Samuti jääb Teile alati õigus pöörduda andmekaitset puudutavate küsimuste korral Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) poole.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus:

  • saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda;
  • saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta;
  • täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil support@television.ee. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Vaatajatuvastus

Vaatamisõiguse saamiseks peate Teenusepakkujale avaldama oma e-maili või mobiiltelefoni numbri ning seejärel saadetakse teile unikaalne kood. Teie kood tagab television.ee keskkonna kasutamiseks ligipääsu korraga ainult ühele seadmele. See tähendab, et kui logite uuest seadmest sisse, peatatakse teenuse pakkumine seadmes, mida eelnevalt kasutasite. Kood on konfidentsiaalne ja Te ei tohi seda edastada ühelegi kolmandale isikule. Vastasel juhul ei ole Teil võimalik teenust segamatult kasutada. Teie kood kehtib ostu käigus valitud perioodi jooksul.


Privaatsuspoliitika | Kasutustingimused | Kontakt